مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست تخصصی «جرم شناسی جرایم دولتی و غفلت جرم شناسی» [۱۳۹۵-۰۳-۳۱] [مطالب]
نشست تخصصی «ابزارگرایی کیفری: بسترها، جلوه ها و پیامدها» [۱۳۹۴-۱۱-۰۵] [مطالب]
نشست علمی «افول اصول گرایی حقوقی؛ بستری برای افتراقی شدن سیاست کیفری» [۱۳۹۴-۰۸-۱۲] [مطالب]
نشست تخصصی «شناسایی روابط و تضمینات اصول بنیادین در دعاوی کیفری؛ با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی» [۱۳۹۴-۰۳-۱۸] [مطالب]
جلسه رونمایی از کتاب «دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم» [۱۳۹۴-۰۱-۱۶] [مطالب]
نشست تخصصی «تبیین مفهوم قتل عمدی در حقوق ایران و فرانسه» [۱۳۹۳-۱۰-۰۶] [مطالب]
نشست «رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری» [۱۳۹۲-۰۲-۱۳] [مطالب]
نشست «به دنبال یک سیاست جنایی جامع‌ تر در قبال مواد مخدر» [۱۳۹۱-۱۲-۲۱] [مطالب]
سلسله نشستهای تازه های علوم جنایی: عقلانیت و حسابگری کیفری [۱۳۹۱-۱۰-۰۱] [مطالب]
سلسله نشستهای تازه های علوم جنایی: جرم شناسی معرفتی [۱۳۹۱-۰۸-۲۴] [مطالب]
سلسله نشست های تازه های علوم جنایی - مطالعه تطبیقی جایگاه شفافیت در زمینه . . . [۱۳۹۱-۰۸-۰۶] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی