مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست «تکنیک تنظیم در مناسبات کسب و کار؛ سازوکاری برای پیش ‌گیری از جرم‌ های بانکی» [۱۳۹۳-۰۸-۰۹] [مطالب]
نشست «تحریم اروپا و ضمانت نامه های بانکی ایران» [۱۳۹۲-۱۲-۰۱] [مطالب]
کارگاه آموزشی «حقوق بانکی» [۱۳۹۲-۱۱-۱۲] [مطالب]
نشست تخصصی «مقررات بین المللی در خصوص استقلال ضمانت نامه های بانکی با نگاهی به حقوق ایران» [۱۳۹۲-۰۹-۱۸] [مطالب]
نشست «تحلیل رویه قضایی و آراء مهم در جرائم مالی و بانکی» [۱۳۹۱-۱۲-۰۵] [مطالب]
نشست «نگاهی به جدیدترین تحولات حوزه حقوق بانکی در سطح بین المللی و ایران» [۱۳۹۱-۱۱-۲۸] [مطالب]
فراخوان مقاله برای نشریۀ حقوق بانکی [۱۳۹۰-۱۱-۱۴] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی