مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
کارگاه آموزشی «نگارش مقاله علمی» _ آبان ۱۳۹۶ [۱۳۹۶-۰۸-۱۳] [مطالب]
کارگاه آموزشی «آشنایی با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک آن با تاکید بر موضوعات مربوط به زنان» [۱۳۹۵-۱۰-۱۲] [مطالب]
کارگاه آموزشی «خودشناسی و خودسازی» [۱۳۹۴-۱۲-۱۵] [مطالب]
کارگاه آموزشی «لزوم وفاداری در تحکیم بنیان خانواده؛ از منظر روانشناسی و حقوق» [۱۳۹۴-۱۱-۲۲] [مطالب]
کارگاه آموزشی «لزوم وفاداری در تحکیم بنیان خانواده؛ از منظر روانشناسی و حقوق» [۱۳۹۴-۱۱-۰۳] [مطالب]
نشست علمی «حقوق زنان در اسلام» [۱۳۹۴-۰۷-۰۷] [مطالب]
اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی ـ مشورتی با موضوع منع خشونت علیه زنان [۱۳۹۴-۰۵-۱۳] [مطالب]
کارگاه آموزشی «نگارش مقاله علمی» [۱۳۹۳-۰۹-۱۹] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی