مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
تقدم وجودی آزادی بر عدالت [۱۳۹۲-۱۲-۱۸] [مطالب]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار نیستند [۱۳۹۲-۱۰-۱۸] [مطالب]
صلاحیت شعب کیفری دادگاه‏ های عمومی دادگستری تهران در رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری [۱۳۹۲-۱۰-۱۶] [مطالب]
حدود صلاحیت قوه مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلح [۱۳۹۲-۰۲-۲۶] [مطالب]
این همانی توتالیتاریسم و مونوکراسی توده ای در حقوق اساسی [۱۳۹۲-۰۱-۲۶] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی