مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست تخصصی «روندهای اخیر در قضاوت بین المللی و حل اختلافات بین المللی در آسیا» [۱۳۹۵-۰۸-۲۷] [مطالب]
Student Workshop on Research in International Law: Call for Expression of interest [۱۳۹۲-۰۱-۱۹] [مطالب]