مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
تاریخ تحولات حقوق عمومی در ایران (جلد اوّل _ دوران باستان: دولت های هخامنشی، اشکانی و ساسانی)

 

دیباچه کتاب به قلم دکتر سید محمد هاشمی

 

تاریخ درس «عبرت» و «حکمت» است که آدمیزادگان از برکت استعدادهای فردی (اندیشه و فنّ زندگی) و همبستگی اجتماعی بدان راه یافته اند.

 

آری! عبرت پندِ «بایدها» و «نبایدها» می باشد که گذشتگان تجربه های خوب و بد خود را از کوره راه تاریخ فرا راه آیندگان کرده اند و حکمت درس راستی و درستی است که اندیشمندان و به ویژه فلاسفه، با هدفمندی سعادت انسانی، بدان پرداخته و با بارقه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی، به راه تاریخ روشنی بخشیده اند.

 

سیاست از جمله مفاهیم تجربی و تدبیری می باشد که در میانه میدان عبرت و حکمت تاریخ، گستره ای از نگرش های منفی و مثبت را به جای گذاشته است تا آنجا که در نزد سطحی نگران «سیاست پدر و مادر ندارد» و در نزد آرمانگرایان «سیاست تدبیر خردمندانه ای است که امنیّت و عدالت را راهی جامعه انسانی می سازد».

 

با قبول این آرمانگرایی مطلوب، ساماندهی روابط گوناگون فردی و اجتماعی مستلزم وجود همزمان دو نهاد حقوقی (قانون) و سیاسی (حکومت) می باشد که در آن، حکومت بر اساس قانون به اداره امور بپردازد. در این فرایند تاریخیِ منطقی است که «دولت قانونمدار» جایگزین «دولت اقتدارگرا» گردیده و با استقرار سیاست در حقوق، اصل حاکمیّت قانون مبنای اداره امور شده است. با این ترتیب، «حقوق عمومی» که در قرون و اعصار گذشته می توانست فقط «جنبه مفهومی» داشته باشد، هم اینک «جنبه موضوعی» پیدا کرده و فضای علم حقوق را با پیام حیات بخش «تنظیم قدرت حکومتی» و «تضمین حقوق و آزادی های مردمی» فرا گرفته است.

 

هم اینک حقوق عمومی، با محوریّت اصول اقتدار، حاکمیّت قانون و مسوولیّت حاکمان،  به صورت فراگیر مورد توجّه و نقد و بررسی اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی می باشد که تلاش عالمانه آنها افزایش کمّی و کیفی این رشته از حقوق را به همراه دارد.

 

عبرت و حکمت تاریخ در حقوق عمومی را نیز نباید نادیده گرفت. در این خصوص، تاریخ حقوق ایران دارای محتوای  فراوانی پیرامون حکمرانی با جلوه های هنجاری، ساختاری و رفتاری است  که  نقد و بررسی علمی و حقوقی آن می تواند زمینه ساز گردآوری میراثی گرانبها در عالم حقوق باشد.

 

در این خصوص،  تلاش دوست عزیز و گرامی جناب آقای امیر حسین نوربخش،  دانش آموخته حقوق عمومی در تألیف و تدوین اثر ارزشمند «تاریخ تحوّلات حقوق عمومی در ایران» (جلد اوّل - دوران باستان: دولت های هخامنشی، اشکانی و ساسانی) شایسته تقدیر می باشد.  تمرکز و عدم تمرکز محلّی، تفکیک منطقی نهادهای حاکم، تقسیمات کشوری و گرایش به فدرالیسم در مفهوم امروزی، نظام اداری، قضائی و نهاد قانونگذاری از جمله موضوعاتی است که با توجّه به شرایط تاریخی و سرزمینی و با نگرش به مفاهیم جدید حقوق عمومی، به طور اصولی  مورد بررسی  و ارزیابی ایشان قرار گرفته است. مطالعه  این اثر ارزشمند برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق عمومی بسیار مفید به نظر می رسد.

 

نسبت به  ادامه کار ایشان در تدوین جلد دوم (ایران میانه و مدرن) آرزوی پیروزی دارم.

 

 

برای دریافت فهرست مطالب این کتاب اینجـــــا کلیک نمایید.

تاریخ تحولات حقوق عمومی در ایران (جلد اوّل _ دوران باستان: دولت های هخامنشی، اشکانی و ساسانی)
مطالب دیگر معرفی کتاب های حقوقی
معرفی کتاب: حقوق مسئولیت بین المللی (قواعد عمومی)معرفی کتاب: فرهنگ حقوق ارتباطاتآزادی بیان و مسئولیت ناشی از آن در ایالات متحده آمریکاکتاب «مفهوم نظام حقوقی؛ درآمدی بر نظریه نظام حقوقی»جرایم زیست محیطی فراملی؛ به سوی جرم شناسی جهان بوم
 
زمان ثبت
یکشنبه 22 فروردين 1395 02:18
افشین پورحسین
بسیار خوب

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی