مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۵)
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۵)
[۱۳۹۵-۱۲-۳۰]
نام نشریه: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
درجه علمی: ندارد (علمی، حقوقی و انتقادی)
صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری مرکز
ادوار چاپ: فصلنامه
مدیر مسئول: کانون وکلای دادگستری مرکز
شورای سردبیری: احمد بشیری، سعید دهقان، ابراهیم یوسفی محله
مدیر اجرایی: کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز

مشخصات این شماره: شماره ۲۳۵ | زمستان ۱۳۹۵ | سال شصت و هشتم
تعداد مقاله های این شماره: ۱۶ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۹ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۴)
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۴)
[۱۳۹۵-۰۹-۳۰]
نام نشریه: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
درجه علمی: ندارد (علمی، حقوقی و انتقادی)
صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری مرکز
ادوار چاپ: فصلنامه
مدیر مسئول: کانون وکلای دادگستری مرکز
شورای سردبیری: احمد بشیری، سعید دهقان، ابراهیم یوسفی محله
مدیر اجرایی: کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز

مشخصات این شماره: شماره ۲۳۴ | پاییز ۱۳۹۵ | سال شصت و هشتم
تعداد مقاله های این شماره: ۱۰ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۱ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۲ و ۲۳۳)
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۲ و ۲۳۳)
[۱۳۹۵-۰۶-۳۱]
نام نشریه: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
درجه علمی: ندارد (علمی، حقوقی و انتقادی)
صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری مرکز
ادوار چاپ: فصلنامه
مدیر مسئول: کانون وکلای دادگستری مرکز
شورای سردبیری: احمد بشیری، سعید دهقان، ابراهیم یوسفی محله
مدیر اجرایی: کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز

مشخصات این شماره: شماره های ۲۳۲ و ۲۳۳ | بهار و تابستان ۱۳۹۵ | سال شصت و هشتم
تعداد مقاله های این شماره: ۱۰ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۳ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی
logo-samandehi
logo-samandehi