مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۵)
مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۵)
[۱۳۹۵-۱۲-۳۰]
نام نشریه: مجله حقوقی بین المللی
درجه علمی: علمی - پژوهشی
صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی پژوهشی
ادوار چاپ: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محسن محبی
سردبیر: دکترعباسعلی کدخدایی
مدیر اجرایی: آقای حسن قمری

مشخصات این شماره: شماره ۵۵ | پاییز - زمستان ۱۳۹۵ | سال سی و دوم
تعداد مقاله های این شماره: ۱۰ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۹ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد
مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۴)
مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۴)
[۱۳۹۵-۰۶-۳۱]
نام نشریه: مجله حقوقی بین المللی
درجه علمی: علمی - پژوهشی
صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی پژوهشی
ادوار چاپ: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محسن محبی | سردبیر: دکترعباسعلی کدخدایی | مدیر اجرایی: آقای حسن قمری

مشخصات این شماره: شماره ۵۴ | بهار - تابستان ۱۳۹۵ | سال سی و دوم
تعداد مقاله های این شماره: ۱۱ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۵ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی
logo-samandehi
logo-samandehi