مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
چهارشنبه 16 تير 1395
فراخوان مقاله برای همایش ملی «بررسی جریان های سلفی – تکفیری؛ پیامدها، روندها و ریشه ها»

دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی خرم آباد، همایش ملی «بررسی جریان های سلفی – تکفیری؛ پیامدها، روندها و ریشه ها» را برگزار می کند. علاقمندان می توانند در چارچوب محورهای تعیین شده، چکیده و مقالات خود را برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

 

محورهای همایش:

 

الف) قرآنی – روایی

- حدود و مصادیق توحید و شرک در اندیشه جریان های سلفی – تکفیری

- سوء فهم در دین و پیامدهای مخرب آن از منظر قرآن و روایات

- راهکارهای قرآنی – روایی مقابله با جریان سلفی – تکفیری

 

ب) سیاسی

- بررسی زمینه های سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی شکل گیری جریان های سلفی – تکفیری

- جریان شناسی گروه های سلفی – تکفیری

- بررسی عملکرد گروه های سلفی – تکفیری در مناطق مختلف جهان

- بررسی عملکرد گروه های سلفی – تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

- پیامدهای گسترش جریان سلفی – تکفیری بر امنیت منطقه ای و بین المللی

- پیامدهای گسترش جریان های سلفی – تکفیری بر امنیت جبهه مقاومت اسلامی

 

ج) جامعه شناسی

- بررسی زمینه ها و پیامدهای جامعه شناختی جریان های سلفی – تکفیری

- سرمایه اجتماعی در جهان اسلام و مقاومت در برابر جریان های سلفی – تکفیری

- گسترش جریان های سلفی – تکفیری و بحران آوارگی و مهاجرت

- بررسی احساس امنیت اجتماعی در برخورد با جریان های سلفی – تکفیری

 

د) فقهی – حقوقی

- بررسی ریشه های فقهی شکل گیری جریان های سلفی – تکفیری

- راهکارهای فقهی مبارزه با جریان های سلفی – تکفیری

- تقابل فکری جریان های سلفی – تکفیری با مذاهب اسلامی (با تأکید بر تشیع و تسنن)

- بررسی تطبیقی فتاوای مراجع تشیع و علمای اهل سنت در مقابله با جریان های سلفی – تکفیری

 

هـ) اقتصادی

- منابع مالی گروه های تکفیری

- تأثیر گروه های سلفی – تکفیری بر افزایش ریسک و سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی

- تأثیر گروه های سلفی – تکفیری بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ـ تأثیر گروه های سلفی – تکفیری بر تجارت بین المللی و منطقه ای

 

و) حقوق بین الملل

- چیستی و ماهیت حقوقی گروه های سلفی – تکفیری

- امکان سنجی پیگیری حقوقی مقابله با تروریسم تکفیری در نهادهای بین المللی

- حاکمیت دولت ها و مبارزه با جریان های سلفی – تکفیری

 

ز) زبان و رسانه

- گفتمان سلفی – تکفیری و بازتاب آن در رسانه های خبری جهان

- تحلیل گفتمان متون تبلیغی جریان های سلفی – تکفیری

- جریان های تکفیری – سلفی، شبکه های اجتماعی و رسانه های نوین

 

ح) روان شناسی

- علل روان شناختی گرایش افراد به جریان های سلفی – تکفیری

- پیامدهای روان شناختی عضویت و جدایی افراد از گروه های سلفی – تکفیری

- پیامدهای روان شناختی اقدامات تروریستی گروه های سلفی – تکفیری بر جوامع هدف

 

* سایر مقالات مرتبط با موضوع نیز قابل بررسی است

 

تاریخ های مهم:

تاریخ دریافت چکیده و متن مقالات: ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات: ۳۰ شهریور ۱۳۹۵

زمان برگزاری همایش: مهر ۱۳۹۵

 

اطلاعات تماس:

آدرس دبیرخانه همایش: بروجرد، دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، گروه سیاسی

کد پستی: ۶۹۱۹۹۶۹۴۱۱

تلفن: ۴۲۴۶۸۳۲۰ (۰۶۶)

وبگاه: www.abru.ac.ir

رایانامه: takfiriconf@abru.ac.ir

 

مطالب دیگر فراخوان مقاله
فراخوان مقاله برای همایش «مسائل جاری و چالش های فراروی حقوق بین الملل بشردوستانه» _ آبان ۱۳۹۷فراخوان مقاله برای دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی «تحقیقات بازی های دیجیتال: گرایش ها، فناوری ها و کاربردها» _ مهر ۱۳۹۷فراخوان مقاله برای همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد» _ مهر ۱۳۹۷فراخوان مقاله برای «دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» _ دی ۱۳۹۶تمدید فرصت ارسال مقاله برای «کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال» _ شهریور ۱۳۹۶
verification

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی