مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
یکشنبه 18 مرداد 1394
فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی»

دانشگاه پیام نور گیلان همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی» را برگزار می کند.

 

کلیه پژوهش های مبتنی بر چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی (با محوریت تحول در نظریه ها و الگوهای کاربردی) در رشته های ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 

علوم سیاسی و روابط بین الملل

حقوق

فلسفه و فلسفه علم

روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی

جامعه شناسی

مردم شناسی و ارتباطات

علوم مدیریتی

علوم اقتصادی

هنر

معماری و شهرسازی

زبان شناسی

 

محورهای کلی:

تببین وضعیت و آسیب شناسی علوم انسانی در جهان اسلام و ایران

نقش نهادهای دولتی و غیردولتی در بومی سازی رشته های علوم انسانی

اسلام و مبانی نظری و فرانظری رشته های علوم انسانی

آسیب شناسی نظام آموزشی رشته های علوم انسانی

نظام آموزش و پرورش و کیفیت رشته های علوم انسانی

 

آخرین مهلت ارسال مقالات:

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

(چکیده و اصل مقالات همزمان دریافت می گردد)

 

تاریخ برگزاری کنفرانس:

۰۱ خرداد ۱۳۹۵

 

تلفکس: ۳۳۵۳۵۲۰۴ – ۰۱۳

 

وب سایت:  www.icihpnu.com

 

فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی»
مطالب دیگر فراخوان مقاله
فراخوان مقاله برای «دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» _ دی ۱۳۹۶تمدید فرصت ارسال مقاله برای «کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال» _ شهریور ۱۳۹۶فراخوان مقاله برای همایش «نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور سازمان ملل متحد» _ مهر ۱۳۹۶فراخوان مقاله برای «همایش حاکمیت قانون و حقوق شهروندی» _ شهریور ۱۳۹۶فراخوان مقاله برای همایش ملی «آسیب شناسی سیاستگذاری اقامت و تابعیت در ایران» _ مرداد ۱۳۹۶
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی