مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
دوشنبه 07 دي 1394
فراخوان مقاله برای همایش «بررسی آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی برجام در فضای پساتحریم»

انجمن ایرانی روابط بین الملل با همکاری و مشارکت نهادهای دولتی، دانشگاهی و انجمن های علمی، هشتمین همایش سالانه خود را با عنوان «بررسی آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی برجام در فضای پساتحریم» برگزار می کند.

 

محورها و موضوعات:

ـ برجام، دیپلماسی و روابط دیپلماتیک

ـ برجام و صلح و مفاهمه

ـ برجام و سیاست داخلی

ـ برجام و سیاست خارجی

ـ برجام، سیاست و امنیت بین الملل

ـ برجام و اقتصاد سیاسی بین الملل

ـ برجام، سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل

ـ برجام و آثار و پیامدهای حقوقی

ـ برجام و پیامدهای ژئوپلیتیک

ـ برجام و جایگاه ایران در منطقه و جهان

ـ برجام و تأثیر آن بر همکاری های منطقه ای

ـ برجام؛ الزامات و بایسته ها

 

زمان و مکان برگزاری:

 شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

 

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال چکیده مقاله: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴

زمان اعلام وصول و نتیجه: یک هفته پس از ارسال

مهلت ارسال نسخه کامل مقاله: ۳۰ بهمن ماه

زمان اعلام مقالات منتخب: ۰۸ اسفند ماه

 

پست الکترونیک برای ارسال آثار: 

iisa.8thconference@gmail.com

مطالب دیگر فراخوان مقاله
فراخوان مقاله برای همایش ملی «ناجا و تمدن نوین اسلامی» _ فروردین ۱۳۹۶فراخوان مقاله برای همایش ملی «ارزیابی الحاق کشور به کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای» _ فروردین ۱۳۹۶فراخوان مقاله برای همایش ملی «رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی»فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «نقش ادیان در اخلاق صلح، عفو و دوستی»فراخوان مقاله برای همایش ملی «فضای مجازی پاک»
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی