مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir

 

نام و نام خانوادگی سمت
علیرضا رنجبر مدیر سایت و دبیر بخش حقوق بین الملل
محمد شاعلی مسئول روابط عمومی و مشاور حقوقی
نیلوفر کامیاب دبیر بخش حقوق خصوصی
امین قصیمی دبیر بخش حقوق بانکی و بانکداری بین المللی
خدایار سعیدوزیری دبیر بخش حقوق ارتباطات و رسانه
سید محمد میرزاده مسئول طراحی و مشاور فنی 

 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی