مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
مشارکت سیاسی برابر برای همه؛ قاعده یا شعار
مشارکت سیاسی برابر برای همه؛ قاعده یا شعار
[۱۳۹۴-۱۰-۲۰]
یادداشتی از ناصر سرگران - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران
تقدم وجودی آزادی بر عدالت
تقدم وجودی آزادی بر عدالت
[۱۳۹۲-۱۲-۱۸]
یادداشتی از آقای آزاد رضائی - دانشجوی دوره‏ دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار نیستند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار نیستند
[۱۳۹۲-۱۰-۱۸]
یادداشتی از آقای آزاد رضائی - پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه
صلاحیت شعب کیفری دادگاه‏ های عمومی دادگستری تهران در رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری
صلاحیت شعب کیفری دادگاه‏ های عمومی دادگستری تهران در رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری
[۱۳۹۲-۱۰-۱۶]
یادداشتی از آقای آزاد رضائی - پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه
حدود صلاحیت قوه مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلح
حدود صلاحیت قوه مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلح
[۱۳۹۲-۰۲-۲۶]
یادداشتی از آقای آزاد رضائی - کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
این همانی توتالیتاریسم و مونوکراسی توده ای در حقوق اساسی
این همانی توتالیتاریسم و مونوکراسی توده ای در حقوق اساسی
[۱۳۹۲-۰۱-۲۶]
یادداشتی از آقای آزاد رضائی - کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی