مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
کاندیدای عنوان بهترین سایت حقوقی به انتخاب داوران در پنجمین دوره جشنواره وب ایران (۱۳۹۱)
مطالب دیگر افتخارات
کسب عنوان بهترین سایت حقوقی به انتخاب مردم در پنجمین دوره جشنواره وب ایران (۱۳۹۱)
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی