مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
بهترین سایت در گروه حقوقی به انتخاب مردم در پنجمین دوره جشنواره وب ایران (۱۳۹۱)

 

دیداد در سال ۱۳۹۱، دقیقاً یک سال پس از آغاز فعالیت خود، در پنجمین دوره جشنواره وب ایران که در نیمه دوم سال برگزار گردید، در گروه سایت های حقوقی ثبت نام کرد و توانست عنوان بهترین سایت حقوقی به انتخاب مردم را در این دوره از جشنواره به دست آورد.

شایان ذکر است که این دوره از جشنواره وب ایران، تنها دوره ای بوده است که گروه سایت های حقوقی در آن وجود داشت و در دوره های بعدی این دسته بندی تکرار نشد.

کسب این عنوان که بدون شک با پشتیبانی و حمایت مخاطبین حاصل گردید حاکی از آن بود که فعالیت های این سایت حقوقی با استقبال جامعۀ حقوقی روبرو شده و توانسته تا حدودی خلاء های موجود در زمینه اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات حقوقی را بر طرف سازد.

 

مطالب دیگر افتخارات
بهترین سایت در گروه حقـــــوق و قوانیـــــن در نهمین دوره جشنـــــواره وب ایران (۱۳۹۵)کاندیدای بهترین سایت در گروه حقوقی پنجـــــمین دوره جشنـــــواره وب ایران (۱۳۹۱)
verification

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی